English Version :

สำหรับงานฝ้าเพดาน และงานผนังภายในโดยเฉพาะ

ยิปซั่มคุณภาพของคนไทยแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.219-2552

 New Arrival   | View All
  News & Activities   | View All

 • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ร่วมกับร้านโคล่าฝ้าผนัง จัดกิจกรรม ครอบครัวช่าง GM ร้านโคล่าฝ้าผนัง 2561 โดยมีพี่ช่างฝ้ามือาชีพ
  เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมบรรยาย สาธิตระบบฝ้าเพดาน กิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล จัดขึ้น ณ ร้านอาหารครัวพ่อกำนัน ซีฟู้ด บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 • เลขาฯ สมอ. มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ให้แก่บริษัทยิปมั่นเทค จำกัด

  บริษัทยิปมั่นเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม รับมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยิปซั่ม
  ประเภททั่วไปและประเภททนความชื้น มอก.219-2552 จากนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  โดยมีคุณศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯเป็นผู้รับมอบ

 • บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด บริจาคแผ่นยิปซั่มจำนวน 250 แผ่น ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว จ.มหาสารคาม เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่เกิดเหตุอัคคีภัย

 • บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซั่มบอร์ด ร่วมจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์ ในงานโชควัฒนาเปิดบ้านขาย 3 Mask Party จ.สระแก้ว ในบูทมีการแนะแผ่นยิปซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเยี่ยม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน อุปกรณ์งานฝ้าเพดาน ปูนฉาบฝ้า กิจกรรมร่วมสนุก แจกของรางวัลให้กับผู้เยี่ยมชม

 • บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด จัดกิจกรรม “ครอบครัวช่าง GM”บจก. วัฒนชัย 1993 ให้กับกลุ่มช่างฝ้า ร้านวัฒนชัย 1993 จำกัด มีการบรรบายให้ความรู้ การสาธิตและทดสอบแผ่นฝ้าเพดานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จัดขึ้น ณ ร้านอาหารบ้านเมืองเล จ.สมุทรสาคร

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณพสุ รัศมิทัต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดเมกาโฮม สาขาเขียงราย ซึ่งเป็นห้างจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านขั้นนำของเมืองไทย ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่หาซื้อแผ่นยิปซั่ม GM ทั้งแผ๋นยิปซั่มธรรมดา แผ่นยิปซั่มทนชื้น แผ่นยิปซั่มกันร้อน ครบครันทุกความต้องการ สามารถซื้อได้แล้วจากเมกาโฮมสาขาแห่งนี้